image
MİSYON
Yaşam boyu eğitimle mesleki niteliği arttırmak, fakülteler arası eğitim farklılıklarını gidermek, genç meslektaşlarımıza kariyer yolculuğunda destek olmak, çağdaş veteriner hekimliğin bilimsel temelde ve çağdaş yapıda ülkemizin her yerinde icra edilmesi için eğitimler düzenlemek
VİZYON
Teknolojiyi ve bilimsel keşifleri mesleğimize aktarmak için eğitim programları geliştirmek, eğitim için çevrimiçi ve fiziki kapasitemizi geliştirmek, genç akademisyenleri eğitimlere katarak sahayla iletişimlerini geliştirmek için çalışmalar yapmak.