image
İVHOAKADEMİ KOÇLUK SİSTEMİ NEDİR?
Koçluk, son yıllarda dünya çapında ve özellikle Türkiye’de hızla gelişmiş bir meslek dalı haline gelmiştir. Profesyonel koçlar, bireylerin kişisel ve profesyonel hayatlarında daha etkili olmalarına yardımcı olmakta, kendilerini geliştirmede yol gösterici olarak görev yapmaktadırlar.
İVHOAKDEMİ KOÇLUĞU ise tamamen gönüllük esasına göre işleyen, tecrübeli meslektaşlarımızın çalışma hayatına yeni başlayan genç meslektaşlarımıza yol gösterdiği bir sitemdir.
Sistemin amacı, meslektaşlarımızın işlerine başlarken kendilerine güveni tesis etmesine, işveren karşısında mesleki birikimini ortaya koymasına, ücret ve özlük haklarını talep ederken güçlü hissetmesine, hepsinden önemli çalıştıkları alanda etik deontolojik kurallara uyarak mesleki saygınlığını korumasına ve melek odası aidiyetinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.
Sistem nasıl çalışıyor?
İVHOAKDEMİ KOÇU OLMAK İSTİYORUM bölümünde bulunan formu doldurarak destek olmak için başvurabilirsiniz.
ÇALIŞMA ALANIMLA İLGİ DESTEK ALMAK İSTİYORUM bölümünde bulunan mesleki destek almak isteyen genç meslektaşlarımız sayfamızda bulunan ve sisteme katkı veren meslektaşlarımızın çalışma alanlarına bakarak e-posta ile destek isteyebilirler. Destek istenen konularda tecrübeli meslektaşlarımız ücretsiz olarak birikimlerini aktaracaklardır.