Sağlığın Ticarileşmesi ve Haksız Rekabet
image
19 Ocak 2024 Cuma

Sağlığın Ticarileşmesi ve Haksız Rekabetin Önlenmesi İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz

Değerli Meslektaşlarımız;

Bir web sitesi tarafından, değişik semtlerde bulunan çok sayıda veteriner klinik ve polikliniğin çalışma saatleri, adres, telefon ve haritadaki konumları paylaşılarak reklam yasağı delinmeye çalışılmış ve aracılık yapmak suretiyle mesleğimiz üzerinden menfaat sağlama suçu işlenmiştir. Diğer taraftan yalnızca web sayfasında isimlerine yer verilen veteriner klinik ve polikliniklerinin açık olduğu ve hizmet verdiği şeklinde bir algı oluşturulmuştur. Buralara yönlendirme yapıldığı ve talep oluşturularak hayvan sahiplerinin yanıltıldığı görülmüştür.

Bu durumun tespit edilmesinin ardından web sitesinde ismi bulunan veteriner klinik ve polikliniklerine, mevzuata aykırı bir şekilde örtülü reklam yapılıyor olması nedeniyle işlem başlatılmıştır. Soruşturmanın ilk aşamasında verilen cevapların tamamında, bilgi ve onay alınmadan klinik ve poliklinik adlarının kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Mevzuata aykırılık oluşturan bu durumun sonlandırılması için, ilgili web sitesine karşı odamız avukatı tarafından gerekli yasal girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca veteriner klinik ve polikliniklerin kendi başvurularını yaparak yasal haklarını kullanmaları için, oda avukatımız tarafından hazırlanan örnek dilekçeler kendilerine gönderilmiştir. Böylelikle hem hukuk sürecini hızlandırmak hemde bu tür durumlar karşısında farkındalık oluşturularak, bilgi ve mücadele tecrübesi kazanılması hedeflenmiştir.

Sağlığın ticarileşmesi ve haksız rekabetin önlenmesi, çalışma barışı ve mesleki saygınlığımızın zarar görmemesi için aynı duyarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür durumlarda kullanılmak üzere hazırlanmış olan örnek dilekçe ektedir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
YÖNETİM KURULU