Hakkımızda

Hakkımızda


İVHOAKADEMİ İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın eğitim kurumudur. Ülkemizde son yıllarda altyapı ve akademik anlamda yetersiz olarak açılan çok sayıda Veteriner fakültesinden, meslektaşlarımız mezun olmakta ve çalışma hayatına başlamaktadır. Ancak eğitimdeki yetersizlikler meslektaşlarımızın çalışma hayatında zorluklar yaşamasına neden olmakta, mesleğimizin toplumdaki algısına da zarar vermektedir. İVHOAKADEMİ bu alandaki olumsuzluklara çare üretmek üzere gönüllü hocalarımızın desteğiyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kurumdur. İVHOAKDEMİ eğitime katkı veren kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmayı ilke olarak benimsemiştir. Hedefimiz işbirliği yaparak ülkemizin her bölgesinde eğitimler vermektir. Misyonumuz: 


Geleceğin toplum sağlığı, gıda, hayvan sağlığı ve refahı politikalarını yönlendiren, tüm yaşamsal alanlarda stratejik görevler yapan veteriner hekimler yetiştirilmesine eğitimle katkı vermek, Veteriner hekimlerin geleceğin liderleri olarak yetişmesine katkı sağlamaktır.Vizyonumuz: 


Teknolojik gelişmeleri kullanarak nitelikli eğitim programları geliştirmek, uygulamak. Fakülteler arası eğitim faklılıklarını gidermek için mezuniyet sonrası eğitimler programlamak, yurt içi ve yurtdışından öğretim üyeleriyle meslektaşlarımızı buluşturarak kongre, panel, konferanslar düzenlemektir.