Veterinerler in Meslek Hastalklar

Veterinerler in Meslek Hastalklar

vet-times adlı bir veterinerlik bilgi sitesinde yazan Jordan Sinclair veterinerlik eğitimi sırasındaki deneyimlerinden ve yakalanabileceği hastalıklardan bahsediyor.

“Veterinerlik Okulu’na başlamadan önce, veterinerler için düzenlenen ve öğrencilerin yıllar içerisinde yaşadıkları veya tanık oldukları çeşitli meslek hastalıklarıyla ilgili anekdotlar paylaşılan bir bir atölyeye katıldım.


“Bir atla yaşadığım kaza yüzünden veterinerlik mezuniyetini ertelemek zorunda kaldım ancak üniversite boyunca veterinerlikle ilgili olan hastalıklardan büyük ölçüde etkilenmedim. Bolivya’ya yerleştirilirken bir deri enfeksiyonu sözleşmesi imzaladım fakat bunun zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) olduğunu düşünmüyorum.

“Ancak bazı meslektaşlarım benim kadar şanslı değildi…

“Çevremde arkadaşlarımın etkilendiği çeşitli veterinerlik öğrencisi hastalıkları şunlardı;

  • Bir mandıraya EMS yöntemi uygularken rota virüse(bu virüsün belirtisi ishaldir) yakalanmak
  • Veterinerlik Okulu’nun ilk birkaç haftasında topladığımız BCG (Verem) aşısına bazı arkadaşlarımız garip bir tepki gösterdi, sürekli öksürük. Bu öksürüğün sebebi araştırıldıktan sonra tüberküloz olduğu anlaşıldı ve bu hastalık aşamalı olarak hızlı bir şekilde ilerledi.
  • Her çiftlik rotasyon grubunda en az bir kişide kriptosporidyoz (şiddetli ishal) görüldü
  • Saçkıran. Ağır mantar hastalığı bulaşmış sığırlarla yakın temasa girdiğim halde bu hastalıktan kaçınabildim fakat aynısını arkadaşım için söyleyemem

Veterinerler başta olmak üzere sağlık çalışanları özellikle mesleki enfeksiyon hastalıkları ile karşı karşıyadır. Tüberküloz, Q humması, Kırım Kongo kanamalı ateşi, veba, tularemi, sıtma, HIV, H1N1 enfeksiyonu ile kist hidatik ve toxacara canis gibi diğer birçok parazitler ilk akla gelen enfeksiyon ya da enfestasyonlardandır.

Enfeksiyon hastalıkları dahil olmak üzere veterinerler için meslek hastalıkları şu başlıklar altında toplanabilir;

  • Enfeksiyonel hastalıklar

-Mantar hastalığı: Veteriner hekimlerde lezyonlar çoğunlukla kollarda, bileklerde, omuz, boyun, göğüs, sırt ve çenede; nadiren ise parmak uçlarında görülür. Lezyonlar dairesel ve kırmızı deri iltihapları olarak kendini gösterir.

-Uyuz: Bu hastalık nispeten nadir görülür. Başta atlardan olmak üzere köpeklerden de geçebilen bu hastalık; kollar, bacaklar ve ayaklar üzerindeki lezyonlarla kendini gösterir.

-Yılancık hastalığı (Erizipel): Yılancık hastalığı veya bilinen diğer adıyla erizipel, deride meydana gelen ve iltihap kökenli olan bir hastalıktır. Hastalığın belirtileri, sıradan enfeksiyon hastalıklarıyla benzer şekilde ortaya çıkmaktadır. Hasta halsizlik, yorgunluk hissedebilir ve ateş görülür.

-Deri tüberkülozu: Deri veremi geçiren insanların gösterdiği en yaygın belirtiler; ateş, yorgunluk, ağrılar, iştahsızlık, kilo kaybı, mide bulantısı ve keyifsizliktir.

-Şarbon: Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyunlarda ve sığırlarda görülen, çok bulaşıcı, deri ya da mukoza yoluyla insanlara da bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban oluşturan tehlikeli bir hastalık. Lenf bezlerinin şişmesi, nefes almada zorluk, kan kusma ve kanlı dışkı gibi belirtilerle kendini gösterir.

-Parazitler: Başlıca parazitler mesane kurdu, tenya, koksidiyumlar

  • Alerjik hastalıklar

Brusella cilt tahrişi, mevsimsel döküntü

  • İdyosenkrazi (Marazi aşırı hassasiyet)

Kullanıldığında bünyede marazi etkiler bırakan bazı kimyasal maddeler; formaldehit, fenol, preparatları, iyot, iyodoform, arsenik, korozif süblimat, kloramin, aloes (kusma, ishal) ve cıva


Kaynak

  • Abraham Barton, Occupational Diseases of Veterinarians
  • Arif Çımrın, Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Meslek Hastalıklarına Genel Klinik Yaklaşım, Klinik Gelişim
  • Jordan Sinclair, Veterinary Business Development Limited